šikovná

Donáška

Michalovce
a okolie

Cena dopravy
od 0,30€

Rozvážame
aj denné menu

Cenník poplatkov za dopravu

Zóna - 1V meste pešia zóna 1ks jedla/pizza0,30€
V meste pešia zóna každé ďalšie jedlo/piza0,30€
Zóna - 2V meste mimo pešiu zónu 1ks jedla/pizza0,60€
V meste mimo pešiu zónu každé ďalšie jedlo/pizza0,30€
Zóna - 3Mesto - Kapušianska, Priemyselná, Topolany, Mocarany, Lastomirská a priľahlé ulice
1ks jedla/pizza0,80€
2ks jedla/pizza0,90€
Každé ďalšie jedlo/pizza0,30€
Zóna - 4Pozdišovce, Lastomír, Zalužice, Krásnovce, Petrovce, Čečehov – minimálny odber 7€2,40€
Každé jedlo/pizza0,30€
Zóna - 5Ostatné – minimálny odber 15 € /dohoda/0,40€/1km
Každé jedlo/pizza0,30€

Výdajné miesto/ reštaurácia