Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie:

Predajca dodá tovar na základe objednávky z internetových stránok www.pizzavenezia.sk alebo telefonicky. Predajca nenesie zodpovednosť za výber a množstvo tovaru ktoré objednal kupujúci.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou registrácie pre vytvorenie objednávky, sú našou firmou chránené v zmysle platnej legislatívy. Tieto osobné údaje o našich zákazníkoch nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám.

Rozvoz:

Rozvoz tovaru sa realizuje našimi zamestnancami. Vyhradzujeme si právo odmietnuť dovoz tovaru. Naša spoločnosť má stanovenú minimálnu výšku objednávky v rámci mesta Michalovce, mestských časti a priľahlých dedín / Močarany, Topoľany, Vrbovec/ 5 €. Blízke dediny / Pozdišovce, Lastomír, Zalužice, Krasnovce, Petrovce, Čečehov/ 7 €. Ostatné lokality bez obmedzenia vzdialenosti 15 €. Dovoz sa účtuje následovne: V rámci mesta zdarma, pri splnení minimálnej výšky objednávky, inak 0,30 €. Priľahlé mestské časti 0,80 €. Blízke dediny 2,40 €. Ostatné 0,20 €/km alebo dohodou. Za naše služby je možne platiť v hotovosti alebo stravnými lístkami /Cheque Dejeuner, Doxx stravné lístky, VAŠA Slovensko, Sodexo Gastro Pass, Ticket Restaurant/. Pri platbe stravnými lístkami je potrebné uviesť presnú hodnotu stravných lístkov, pre správne vyhotovenie daňového dokladu. Zo stravných lístkov sa nevydáva v zmysle platnej legislatívy.

Registrácie a objednávky:

Súkromné osoby, kde nie je potrebné zadanie IČO a DIČ. Po registrácii nevyhnutných identifikačných údajov je možné si objednať tovar. Podnikateľské subjekty sú povinné pri registrácii doplniť ich identifikačné údaje. A následne ich potvrdiť na info@pizzavenezia.sk . Pre podnikateľské subjekty je k dispozícii aj platba na faktúru.

Po registrácii je možné dostávať aj aktuálne denné menu e-mailom alebo na našej web stránke. Objednávky je možné realizovať ako pre súkromné osoby /nepodnikatelia/, tak pre firmy telefonicky aj v deň dodania, e-mailom alebo cez internet na našej domovskej stránke www.pizzavenezia.sk

Dodacie podmienky:

Všetky prijaté objednávky sú ako pre kupujúceho, tak pre predávajúceho záväzné. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane porušuje záväzok odobrať, či zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade vypredania nejakého doplnkového sortimentu, ponúknuť alternatívu. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.

Našim cieľom je zabezpečiť nielen najlepšiu pizzu v meste, ale aj najlepší rozvoz. Ale čas a nepredvídane okolnosti nie je vždy možné eliminovať a môžu nám aj objektívne brániť pri splnení cieľa. Predávajúci sa zaväzuje doručiť objednaný tovar na uvedenú adresu v objednávke v čo najkratšom možnom termíne.

Alkoholické nápoje predávame len v celých baleniach osobám starším ako 18 rokov. Alkoholické a nealkoholické nápoje nie je možné samostatne objednať. Objednať sa dajú iba s jedlom.

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke alebo v menu sú vrátane DPH a bez obalu. Dodané jedlá sú určené na okamžitú spotrebu. Hmotnosti a objemy sú určované v surovom stave. Ceny a váhy pokrmov sú vyhradené.

Naša firma si získava meno najmä vysokou kvalitou použitých čerstvých surovín. najlepších dostupných na trhu. Pokiaľ sa však stane, že tovar nezodpovedá stanovenej kvalite alebo nezodpovedá objednávke, zákazník má právo na výmenu tovaru. Preto odporúčame pri prevzatí si tovar skontrolovať. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.

Reklamačný poriadok:

V našej firme je prvoradá kvalita surovín a jedál z nich vyrobených. Taktiež najvyššou prioritou je poskytovať čo najkvalitnejšie služby a profesionálny prístup k zákazníkom. Žiaľ sme si napriek tomu vedomí, že vždy tu bude ľudský faktor, ktorý môže zlyhať. Či už to bude kuchár, ktorý zabudne dodať nejakú objednanú surovinu alebo obslužný personál, ktorý nejasne zaznamená objednávku alebo uvedie nesprávne informácie o čase či surovinách.

Pokiaľ k takejto situácii dôjde, alebo nie ste spokojný so správaním obsluhy alebo máte iné pripomienky alebo návrhy, prosíme aby ste v čo najkratšom čase volali iba v pracovnom čase pondelok- piatok od 13:00- 15:00, na telefónne číslo 0905 734055. Vaše názory, nápady, ponuky či žiadosti o zamestnanie môžete zasielať email info@pizzavenezia.sk. Ku každej objektívnej informácii budeme pristupovať s plnou vážnosťou v čo možno najkratšom čase. My vám radi vyhovieme v záujme zvyšovania kvality poskytovania našich služieb. Pokiaľ Vám obsluha nevydá riadny daňový doklad z ERP, za objednaný tovar nemusíte platiť a ste pozvaný na náš účet. Prosíme, aby ste si pri platení okamžite skontrolovali výdavok. Na neskoršie zistené rozdiely nie je možné brať ohľad.

Pre nahlásenie priania či návrhu je potrebné si pripraviť daňový doklad vydaný z ERP a z nej bude potrebné uviesť niektoré údaje pre objektivizáciu informácie. Bez tohto dokladu nie je možné tovar vymeniť. Pokiaľ si zákazník nepraje tovar, ktorý mu bol dodaný nesprávne, bude mu v čo možno najkratšom čase dodaný pôvodne objednaný. Pokiaľ pri dodaní tovaru zákazník nie je spokojný s kvalitou, teplotou alebo obsahom a zdá sa mu, že boli porušené obchodné podmienky, musí okamžite volať na telefónne číslo 0915 227400 alebo kontaktovať obsluhu, kde bola prijatá objednávka. Tu mu bude ponúknutá výmena tovaru a tá bude dodaná v čo možno najkratšom čase. Len v prípade, že nie je možné v rozumnom čase dodať pôvodnú a správnu objednávku a po konzultácii s obsluhou, ktorá prijala objednávku a tá si musí vyžiadať súhlas priameho nadriadeného, má zákazník nárok na vrátenie ceny.

Reklamácie sa prijímajú iba v deň zakúpenia tovaru. Na tovar zakúpený v iný deň nie je možné brať ohľad.

Celý reklamačný poriadok nájdete tu. 

Kontakt:

Anton Papfy
Fr. Kráľa 5 07101
Michalovce
pizzavenezia@pizzavenezia.sk
http://www.facebook.com/pizzaveneziami
IČO:32695764